Scholen

en3
Onze school is één van de 4 christelijke basisscholen van EN3, de vereniging voor Protestants-Christelijk onderwijs in Elim, Nieuweroord, Nieuwlande en Noordscheschut. EN3 gaat bij al haar werk uit van het evangelie van Jezus Christus.

De andere scholen zijn:

CBS de Regenboog – Noordscheschut

PCBS De Hoeksteen – Nieuweroord

PCBS De Palm – Elim

Agenda