Visie en missie

Onze visie en missie

Wij willen een betrouwbare, goede school zijn. Een school waar je op kan bouwen. In ons logo hebben wij proberen weer te geven waar we voor staan.

 

De naam `De Hoeksteen´

In de bijbel wordt er op verschillende plaatsen over een Hoeksteen gesproken. In Psalm 118, vers 22 staat: ‘De steen die de bouwers afkeurden is een hoeksteen geworden’. Vlak daarvoor, in vers 19 en 20 wordt gesproken over iemand die de poort van de tempel binnengaat….

In de tijd van de bijbel werden stenen voor een muur uitgehouwen uit de rotsen. Daardoor was geen steen gelijk. De metselaar moest passen en meten bij het bouwen van een muur. Soms kreeg hij een steen in handen die niet recht was. Een steen met een hoek. Dan irriteerde hij zich en gooide hij deze steen aan de kant.

Wanneer de metselaar met de poort van deze muur bezig was en met metselen bovenaan de poort kwam, had hij een steen nodig die schuin afliep. NaamloosDe sluitsteen of hoeksteen. De steen waar hij zich eerst aan irriteerde werd nu de belangrijkste steen van het bouwwerk. Op deze steen rustte de poort en de hele muur.

Deze hoeksteen komt terug in het logo van onze school.
Jezus als hoeksteen

Op andere plaatsen in de bijbel, in het boek Petrus bijvoorbeeld, wordt Jezus vergeleken met de hoeksteen. Veel tijdgenoten van Jezus irriteerden zich aan Hem. Na zijn dood en opstanding is Hij het steunpunt geworden voor allen die in hem geloven. Ook wij willen in ons onderwijs steunen op Hem.
De School als hoeksteen

Als school willen we dat kinderen op ons kunnen steunen. Alle stenen in de muur verschillen. Ze verschillen in kleur, grootte, vorm etc. Ook kinderen verschillen. Ze hebben verschillende interesses en leren op verschillende manieren. De één leert makkelijk en heeft behoefte aan meer uitdaging en een ander heeft juist meer ondersteuning nodig.

We vinden het belangrijk dat elk kind zich veilig en thuis voelt op ‘De Hoeksteen’ en onderwijs krijgt dat bij hem of haar past. Voor al deze verschillende kinderen willen we een hoeksteen zijn waarop ze kunnen bouwen.
Het Logo

Het logo stelt de poort voor met in het midden de hoeksteen.
Kind centraal

Van de hoeksteen in het logo is een kind gemaakt. Het kind staat in het midden van de boog.

In het verleden stond de leerkracht of de lesstof centraal. Het kind moest zich daaraan aanpassen. Wij stellen het kind centraal. In ons onderwijs zoeken we steeds naar wat het kind nodig heeft. Daar sluiten we bij aan.

Plezier In het logo is ook een kind te zien dat wijdbeens over de school springt. Dat symboliseert een kind dat het naar de zin heeft; er plezier in heeft.

De kleuren

De kleuren van het logo zijn terug te vinden in het meubilair van de school.

 

Tot slot.

Wij zijn een christelijke school en steunen op Jezus. Als school willen we betrouwbaar zijn en een steunpunt zijn voor de kinderen en hun ouders. In heel ons onderwijs staat het kind centraal.

 

Vandaar:

“Op De Hoeksteen kun je bouwen. “

 

Agenda