De Oudercommissie

De oudercommissie.

De oudercommissie bestaat uit ouders van onze school. De oudercommissie vergadert circa 10 keer per jaar.Hierbij is een teamlid aanwezig.

Activiteiten van de oudercommissie:

De oudercommisie organiseert en ondersteunt bij de volgende activiteiten:

  • Feesten: Sinterklaas, Kerst, Palmpasen, afscheid groep 8, paasmaaltijd en Fancy-Fair.
  • Schoolreisjes, schoolkamp.
  • Excursies.
  • Sportieve evenementen zoals schoolvoetbal, schoolkorfbal en wandelvierdaagse.
  • Werkzaamheden in en rond de school.

 

Ouderbijdrage:

Ouderbijdrage

De ouderbijdrage, die een vrijwillig karakter heeft, wordt gebruikt vooractiviteiten die niet door het rijk worden vergoed. Wanneer de ouderbijdrage niet wordt betaald, worden de onkosten van de activiteiten in rekening gebracht. De ouderbijdrage bedraagt €3,- per kind per maand. Het bedrag wordt automatisch geïncasseerd. U kunt op het machtigingsformulier aangeven of u per maand, kwartaal of per jaar wilt betalen. Het bedrag wordt rond de 26e van de maand afgeschreven.

 

Ouderavond

In november organiseert de oudercommissie een ouderavond. Het jaarverslag wordt voorgelezen en
financieel jaarverslag en de begroting worden doorgenomen. Na de pauze wordt er meestal een
gastspreker uitgenodigd om een onderwerp onder de aandacht te brengen.

Agenda