Aanmeldformulier

Als ouders hun kinderen op onze school willen plaatsen, bieden wij de gelegenheid eerst kennis te komen maken. De school wordt dan van binnen bekeken en meestal kan er in een klas worden gekeken om de sfeer te proeven.

Hiervoor kan het hele jaar door een afspraak worden gemaakt met juf Roelanda van der Felz.

In het voorjaar organiseren wij een open morgen waarbij u in de gelegenheid wordt gesteld om de school te komen bekijken en de sfeer te proeven. Tijdens deze open morgens zijn er ook ouders van de ouderraad aanwezig om uw vragen te beantwoorden.

Na een bezoek, gesprek en/of het lezen van de schoolgids kan men besluiten het kind bij ons aan te melden via het inschrijfformulier.

 

Voor de inschrijving  krijgen de ouders/verzorgenden enkele weken voordat het kind op school komt een uitnodiging  voor een intakegesprek met de directeur en de kleuterjuf.

 

Tijdens het intakegesprek verwachten we veel informatie van u over de ontwikkeling van uw kind om zo een goed beeld te krijgen.

Na dit gesprek kan het kind officieel ingeschreven worden.

 

Daarnaast overleggen we wanneer uw kind  kennis komt maken. We bieden de mogelijkheid aan om 5 dagdelen voor de 4e verjaardag mee te draaien in de groep.

 

De kinderen kunnen gedurende het hele jaar instromen.

  • Kinderen die voor 1 oktober jarig zijn komen in groep 1 en gaan door naar groep 2.
  • Kinderen die na 1 oktober maar voor 1 januari 4 worden (najaar kinderen) worden in groep 1 geplaatst. Aan het eind van het schooljaar wordt met de ouders/verzorgenden overlegd of zij door gaan naar groep 2.
  • Kleuters die na 1 januari 4 worden komen in de 1a  groep en starten het volgende schooljaar in groep 1

 

Ook bij deze keuzes staat het kind centraal en zal de ontwikkeling bepalen welk advies de ouders krijgen.

Agenda